Biela Orava - Zákamenné

Klub abstinentov

Vitajte na stránke Klubu abstinentov Biela Orava - Zákamenné

 

Prvoradým cieľom nášho klubu je príprava ľudí na liečbu, stretávanie sa po nej, ako aj ďalšia prevencia.

Nesmieme zabudnúť na integráciu a resocializáciu závislých po návrate z liečby. 

V našom klube kladieme veľký dôraz na potrebu spolupráce rodinných príslušníkov,

či sympatizantov triezveho štýlu života. 

Klub abstinentov Biela Orava - Zákamenné je spoločenstvo,

ktoré funguje v priateľskej až rodinnej atmosfére.

Dôležitou úlohou je zabezpečiť liečbu závislému, ktorý sa rozhodol,

alebo uvažuje o zmene doterajšieho života s alkoholom či inými závislosťami.

Práve tu, sú rodinní príslušníci najviac nápomocní. 

Netreba sa báť zodvihnúť telefón, či napísať o probléme. 

A hlavne ho neodkladať donekonečna !

 

Kluby majú veľký význam, ktorý netreba podceňovať a ľudia, ktorí k nám chodia,

majú omnoho menej recidív a ak sa aj vyskytnú, okamžite sa riešia.

Úzka spolupráca s liečebňami a psychiatrickými oddeleniami nám umožňuje

rýchle zabezpečenie liečby.

 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Radi Vás privítame na našich klubových stretnutiach.

 Každý štvrtok o 17.00 hod. ( zima )

                        o 18.00 hod. ( leto )

v Pastoračnom centre Zákamenné. 

 

Prehľad o kluboch na Slovensku:

www.askas.sk

 

Kontakt:

Predseda 

Paľo MADLEŇÁK 

0915 954 927

 

Podpredseda 

Jozef FEDOR 

0905 133 875

 

Korešpondencia

Paľo MADLEŇÁK

029 51 , Ťapešovo 198

madlenak@centrum.sk 

Klubové stretnutia

Každý štvrtok

o 18.00 hod.- leto

o 17.00 hod.- zima

v Pastoračnom centre

Zákamenné

Reklama

Kalendár

 

 

Spoločná fotografia :

 

Ďalšie fotografie :

 

Aj keď klub funguje už od novembra 2017 jeho členovia sa rozhodli pre jeho slávnostné otvorenie, na ktoré pozvali niekoľko hostí.

Otvorenie klubu sa konalo a AGROPENZIÓNE NOVOŤ vo veľmi útulnom prostredí a vkusne upravenej miestnosti, ktorú pripravili jeho zamestnanci.

Úvod otvorenia patril folklórnej skupine ŠELES z Poľska, v ktorej hrá aj dcéra a zať nášho podpredsedu, ktorí žijú v Poľsku. Ich výkon mal vysokú úroveň a mal veľký ohlas.

Nasledovalo privítanie hostí a poďakovanie za prijaté pozvanie. To mali na starosti predseda OKA Nový život - Novoť , Paľo MADLEŇÁK  a podpredseda Jožko FEDOR, ktorí zároveň poďakoval všetkým sponzorom, prítomným aj neprítomným za ich podporu, vďaka ktorej bude môcť klub rozvíjať svoju činnosť.

 Pozvanie prijali : viceprezident ASKAS a predseda KAT - Trenčín Ján VÁCLAV, bývalý prezident ASKAS a predseda KAPP - Prievidza Ján DUDÁK s priateľmi s klubu, Marián DAUBNER zakladateľ ASKAS, predseda Klubu abstinentov Žilina Jozef PAPAJ s členmi, priatelia s AK Motýľ - Čadca. V hojnom množstve mal zastúpenie AK JASEŇ - Oravská Jasenica, ktorých zastupoval podpredseda Jozef MAJDA a samozrejme domáci klubisti. Všetci nám zaželali, aby sa nám darilo a aby klub ďalej rástol.

Potešila nás aj účasť zástupcu OcÚ Novoť Ing. Dušana JENDRÁŠIKA, ktorý vyjadril obdiv klubu a ochotu kedykoľvek v budúcnosti pomôcť. Svoje uznanie nám dal najavo aj predseda roľníckeho družstva, ktorému patrí aj spomínane zariadenie Ing.Jozef KONDELA.

Všetkých potom čakal výborný obed. Ako už býva v našich končinách zvykom pred ním sme sa spoločne pomodlili.

Členovia AK Motýľ a KA Žilina nám odovzdali dary, ktoré nám budú pripomínať ich spolupatričnosť.

 Všetkých nás bolo 54.

 

Tešíme sa na Vašu účasť na našom prvom plese.

Budú bývať vždy prvú októbrovú sobotu v AGROPENZIÓNE NOVOŤ.

Predseda a podpredseda OKA Nový život - Novoť.

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------

         

Milí priatelia.  


Chcem sa touto cestou poďakovať Paľovi Madleňákovi za pozvanie na otvorenie ďalšieho abstinentského klubu na Slovensku,  
ktorý so svojimi priateľmi založili v malebnej oravskej dedine Novoť a pomenovali ho vyjadrením toho čo človeku prináša abstinencia - Nový život. 
 
Prajem im v ich činnosti  hodne úspechov , aby sa im darilo napĺňať poslanie vzájomnej pomoci pri zvládaní nástrah abstinencie.  
  Vyslovujem obdiv a poďakovanie všetkým sponzorom za podporu, a taktiež hudobníkom za krásne spestrenie celej akcie.  
  Raz darmo  - Na Orave dobre na Orave zdravo.  
 
                  Ján Václav  
                 predseda Klubu abstinentov Trenčín